biografie

Apostel solliciteert bij de lezer-bezoeker. Hij legt zijn curriculum vitae voor. De begeleidende brief is het boekje A life history. Bibliography of Leo Apostel (één van de volumes van ‘The philosophy of Leo Apostel, Gent: Communication and Cognition, 1989) waarin hij samen met Ingrid Van Dooren zijn levensloop schetst tot op het moment van het schrijven van Oorsprong, Natuurfilosofie en Het Levend Kristal.

CURRICULUM VITAE Leo Apostel.

Geboren 4.9.1925 te Antwerpen.

Universiteit: Université Libre de Bruxelles: Licentiaat Wijsbegeerte October 1948 (thesis "Questions sur l'Introspection").
1950-51: CRB fellow aan de Universiteiten van Chicago en Yale (Prof. Carnap en Hempel).
1949-50: Assistent U.L.B. (Prof. C. Perelman).
1952-1956: aspirant N.F.W.O.
Maart 1953: Doctor in de Wijsbegeerte U.L.B. met proefschrift "La Loi et les Causes".
1955-56: Voltijds Genève, als lid van "Centre International d'Epistémologie Génétique" (Prof. J. Piaget). Buitenlands lid tot overlijden van J. Piaget in 1980.
September 1956: Docent U.L.B. (Nederlandse cursussen wijsbegeerte, logica en kennisleer).
Mei 1957: Docent R.U.G. (Logica en kennisleer).
1958-59: Gastdocent Pennsylvania State University.
1960: Gewoon hoogleraar R.U.G.
1964-65: Dekaan Faculteit Wijsbegeerte en Letteren R.U.G.
1974: Einde opdracht hoogleraar V.U.B.
1979: Emeritus hoogleraar R.U.G.
Medestichter van de leergang "Moraalwetenschappen" aan de R.U.G.
Medestichter van het "Centrum voor de Wetenschappelijke Studie van Religie" aan de R.U.G.
Medestichter van de tijdschriften "Logique et Analyse" en "Philosophica Gandensia"
Stichter van het Centrum "Clea" (V.U.B.) en van "Worldviews" (interuniversitair)
Binnenlandse Franqui leerstoelen: U.L.B. 1979-80; Université Catholique de Louvain 1992-93.
Alumni Prijs 1959.
Doctor Honoris Causa Genève 1983.
Solvay Prijs 1985.
Ark Prijs Vrije Woord 1986.

Voornaamste werk (zie ook het onderdeel bibliografie):

  • Een 20-tal boeken in Nederlandse, Franse en Engelse taal, waaronder "Matière et Forme" (2 delen), "Communication et Action", "Logique et Dialectique", "The Problem of African Philosophy", "Afbraak en Opbouw", "De Gebroken Orde", "Waarde en Zin van de Cultuurwetenschappen in de 20e eeuw".
  • Redactie van en medewerking aan de twee publicaties van "Worldviews": "Wereldbeelden" (met Jan Vander Veken) en "Cirkelen om de Wereld" (met de overige leden van "Worldviews".
  • Een 10-tal bijdragen in de "Cahiers de l'Epistémologie Génétique", waaronder "Logique, Langage et Information", "Logique et Théorie des Graphes", "Logique et Apprentissage", "Structure et Genèse"
  • Een 100-tal artikels in Franse, Nederlandse en Engelse tijdschriften en verzamelwerken, waaronder "Mind", "Revue de Métaphysique et de Morale", "Revue Internationale de Philosophie", "Quantity and Quality", "Psychologie en Maatschappij" en zo meer.